”Teen taidetta ilman taidealan koulutusta niillä materiaaleilla mitä kulloinkin

sattuu olemaan käsillä.”

G A L L E R I A

Kaikki teokset myydään tarjousten perusteella. Yhteydenotot: maranormaali(at)gmail.com

K E I K A T      M A R A      R O M U   &   R A N D O M      J U L K A I S U T      I T E T A I D E     K E L T A I N E N   T A L O

Osasin odottaa sinua,, 2018